Бюджетний запит 2018.

Михайлівська  сільська рада

Драбівського району Черкаської області

В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

26.10.2017                                                                                          73

Про затвердження бюджетного запиту

Михайлівської  сільської ради

на 2018 рік

      Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Донця Андрія Григоровича про затвердження бюджетного запиту Михайлівської сільської ради на 2018 рік  та листи – прохання керівників бюджетних установ  сільської ради виконавчий комітет відмічає, що в основу формування  бюджетного запиту  взяті  показники соціально – економічного та культурного розвитку населених пунктів сільської ради на 2018 рік,                         керуючись Бюджетним  кодексом  України, відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Михайлівської сільської ради

ВИРІШИВ :

1. Рекомендувати розпорядникам  коштів сільського бюджету:

- передбачити в кошторисах доходів і видатків в повному  обсязі потребу в асигнованих на проведення розрахунків за енергоносії, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь – які прострочені заборгованості, встановити ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі.

- брати бюджетні зобов’язання у 2018 році з врахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік у відділенні державного  казначейства в районі в межах відповідних бюджетних асигнувань.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Кубрушко Л.В. ( відповідно розподілу обов’язків між членами виконкому).

Сільський голова                                                                       А.Г. Донець

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК: загальний

1. __МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА_____________________________________________________________________  

              (найменування головного розпорядника коштів)

2. Розрахунок  граничного обсягу доходів  загального фонду бюджету на 2018рік , порівняння з відповідними показниками на 2016  і 2017 роки та прогноз на 2019-2020 роки

               
               

Найменування  доходів

 

2016 рік

2017 рік (очікуване)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

(звіт)

(проект)

(прогноз)

(прогноз)

1

2

 

5

6

7

9

10

1

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

 

 

 

 

 

2

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

13010200

 

 

 

 

 

3

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

13030200

 

 

 

 

 

4

Внутрішні податки на товари та послуги  

14000000

514885,07

444500

404000

406000

20000

5

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020000

0

78000

79000

80000

0

6

Пальне

14021900

 

78000

79000

80000

 

7

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

14030000

0

307000

309000

309000

0

8

Пальне

14031900

 

307000

309000

309000

 

9

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

514885,07

59500

16000

17000

20000

10

Місцеві податки

18000000

1471264,89

2041350

2045400

2046620

2047720

11

Податок на майно

18010000

743730,64

924250

926200

927320

928420

12

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010100

 

 

 

 

 

13

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

1407,73

3463

4000

4000

4000

14

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010300

632,57

610

600

620

620

15

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

930,67

1051

1100

1200

1200

16

Земельний податок з юридичних осіб  

18010500

4778,32

4992

5000

5000

5100

17

Орендна плата з юридичних осіб 

18010600

378949,41

347256

348000

349000

349000

18

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

30499,44

87400

88000

88000

89000

19

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

326532,5

479478

479500

479500

479500

20

Збір за провадження торгівельної діяльності

18040100

-629,07

 

 

 

 

21

Єдиний податок  

18050000

728163,32

1117100

1119200

1119300

1119300

22

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

-9820,75

 

 

 

 

23

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

165445,54

388000

390000

390000

390000

24

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

572538,53

729100

729200

729300

729300

25

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

 

 

 

 

 

26

Адміністративні штрафи та інші санкції 

21081100

 

544

0

0

0

27

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

520,56

660

700

750

790

28

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

 

 

 

 

 

29

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

22080400

4155,14

5200

5200

5250

5300

30

Державне мито

22090000

32,82

15

20

20

25

31

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

22090100

32,82

15

20

20

25

32

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22090400

 

 

 

 

 

33

Інші надходження  

24060300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

1990858,48

2492269

2455320

2458640

2073835

               
               

3. Обґрунтування щодо проекту надходження  граничного  обсягу доходів загального фонду на 2018 рік.

               

4. Обґрунтування щодо  прогнозного обсягу доходів загального фонду на 2019-2020 роки.

               
               

Сільський голова

 

 

 

Донець А.Г.

П.І.Б.

         

(підпис)

   

Головний бухгалтер

 

 

 

Кубрушко  Л.В.

П.І.Б.

         

(підпис)

   
                     

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК: спеціальний

1. __Михайлівсока сільська рада ______________________________________________________________________  

              (найменування головного розпорядника коштів)

2. Розрахунок  граничного обсягу доходів  спеціального фонду бюджету на 2018рік , порівняння з відповідними показниками на 2016  і 2017 роки та прогноз на 2019-2020 роки

Найменування  доходів

 

2016 рік

2017 рік (очікуване)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

(звіт)

(проект)

(прогноз)

(прогноз)

1

2

 

5

6

7

9

10

1

Екологічний податок 

19010000

7136,2

6405

6400

6550

6550

2

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

6964,53

6200

6200

6300

6300

3

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

19010300

171,67

205

200

250

250

4

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  

21110000

 

 

 

 

 

5

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

24062100

 

 

 

 

 

6

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

 

 

 

 

 

7

Власні надходження бюджетних установ  

25000000

34718,2

108984,8

20000

21000

20000

8

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000

14164

16600

20000

21000

20000

9

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

25020000

20554,2

92384,8

 

 

 

10

Цільові фонди  

50000000

4552

3910

4500

4700

4900

11

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

50110000

4552

3910

4500

4700

4900

12

 

 

 

 

 

 

 

13

ВСЬОГО

 

46406,4

119299,8

30900

32250

31450

3. Обґрунтування щодо проекту надходження  граничного  обсягу доходів спеціального фонду на 2018 рік.

4. Обґрунтування щодо  прогнозного обсягу доходів спеціального фонду на 2019-2020 роки.

Головний розпорядник коштів

 

 

 

 

Донець А.Г.

         

(підпис)

   

Головний бухгалтер

 

 

 

 

Кубрушко Л.В.

         

(підпис)

   

 

           

Додаток 3

 
     

Інформація

     
 

про наявність та використання земельних часток (паїв), які

     
 

знаходяться в адміністративних межах  Михайлівської  сільської  ради

   
 

станом на 01.11.2017 року.

         
               

№пп

Назва населеного пункту

Назва землекористувача

Кількість паїв

Площа орендованої землі,га

Рівень розрахунків з власниками земельних паїв,%

Нараховано орендної плати на2017  рік

 

1

 

Одноосібники

134

356,5044

 

 

 

2

 

ПП "Альтаїр"(соцсфера)

42

77,03

10%

380221,73

 

3

 

ПП  "Альтаїр"

54

145,01

10%

746201

 

4

 

ФГ "Згірі"

6

16,4461

10%

84475,61

 

5

 

ПП "Пивовар"

19

21,517

4,50%

120220,03

 

6

 

ТОВ "БЗК"

572,3

1619,698

10%

7981275,47

 

7

 

ПП "Альтаїр" (невитр.)

6

16,38

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

               
   

Сільський голова                                              Підпис                             Донець А.Г.

   

Спеціаліст - землевпорядник                                                                Костяна С.Ф.