Про проект бюджету на 2018 рік.

Михайлівська  сільська рада

Драбівського району Черкаської області

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

__________                                                                      № 30- ___VІІ

Про сільський бюджет Михайлівської

сільської ради на 2018 рік

Сесія  Михайлівської сільської ради

 

 ВИРІШИЛА:

          1. Установити загальний обсяг доходів Михайлівського сільського бюджету на 2018 рік  у сумі 2887,940тис. грн..

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі      2858,840тис. грн., спеціального фонду бюджету  29,100тис. грн.  (додаток №1).

 

           2. Затвердити загальний обсяг видатків Михайлівського сільського бюджету на 2018 рік у сумі 2887,940 тис. грн.  , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 2858,840 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету   29,100 грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів   а також головними розпорядниками коштів(додаток № 3).

 

           3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів Михайлівського сільського  бюджету  у сумі  1,0 тис. грн.

      4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток4)на 2018 рік:

     Інші субвенції з районного бюджету на утримання установ освіти  у сумі 260,268 тис. грн.;

Інші субвенції з районного бюджету на утримання установ культури  у сумі 77,572  тис. грн. ( в т.ч. бібліотеки 36,127 тис.  грн.);

     субвенція районному бюджету на виконання районних    у сумі              50,000  тис.  грн.;

    субвенція на утримання  ДШМ    у сумі 24,000 тис.  грн.

     субвенція на утримання охорони здоров’я   (Драбівській ЦРЛ)    у сумі 39,900 тис. грн.:

-         на придбання медичної документації у сумі 1,700 тис. грн.;

-         на придбання  продуктів харчування  у сумі 13,900тис.  грн.;

-         на придбання     медикаментів та перев’язувальних матеріалів      у сумі           13,900тис.  грн.;

-         на медичну санацію дітей у сумі 1,700 тис. грн.  ;  

-         на надання медичних послуг населенню району методом гемодіалізу у сумі   8,700 тис. грн.                               

субвенція охороні здоров’я (Драбівський ЦПМСД)   у сумі                  33,000 тис. грн.:

-         на придбання  вакцини в Михайлівський ФАП та Павлівщанський  ФП у сумі 20,000 тис.  грн.;

-          на придбання предметів,матеріалів обладнання у сумі 1,000 тис.  грн.  ( в Михайлівський  ФАП – 0,5 тис.  грн.   та в  Павлівщанський ФП  - 0,5тис.  грн.);

-         на оплату енергоносіїв у сумі 11,000 тис. грн.;

-         навчання фельдшера з протипожежної безпеки у сумі 1,000 тис.  грн.  ( в Михайлівський  ФАП – 0,5 тис.  грн.   та в  Павлівщанський ФП  - 0,5тис.  грн.);

-        

       субвенція на утримання установ  освіти    у сумі 589,930 тис. грн.:

-         на енергоносіїв   для  Михайлівської ЗОШ І-ІІ ступенів сумі 195,00 тис. грн.;

-         для забезпечення організації   безоплатного одноразового харчування учнів  пільгових  категорій (учні 1-4 класів та діти переселенці із тимчасово окупованих територій)  Михайлівської ЗОШ І-ІІ у розмірі 20,0 грн. за 1 дітодень  у сумі 81,600 тис. грн.;

-         організації безоплатного одноразового харчування учнів  пільгових  категорій (учні 1-4 класів та діти переселенці із тимчасово окупованих територій) Драбівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів імені С.В.Васильченка – гімназія»  у розмірі 20,0 грн. за 1 дітодень  сумі 40,800 тис.  грн.;

-         Оплата праці з нарахуванням обслуговуючому персоналу у сумі  272,530 тис. грн. ( в т.ч. заробітна плата -223,383 тис. грн.; нарахування на оплату праці – 49,147 тис. грн..);

Субвенція територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Драбівського району у сумі 20,000 тис. грн.:

-         на придбання продуктів харчування у сумі 10,000тис.  грн.;

-    на оплату енергоносіїв  у сумі 10,000 тис. грн.

        5. Установити, що перерахування субвенції  здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань  від надходжень доходів до загального фонду  Михайлівського сільського бюджету   згідно із додатком № 4 до цього рішення.

             6 .  Установити обсяг резервного фонду Михайлівського сільського бюджету   на 2018  рік у сумі 10,0 тис. гривень.

            7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду Михайлівського сільського бюджету   на 2018  рік за їх економічною  структурою:

2110 Оплата праці;

2120 Нарахування на оплату праці;

2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали;

2230 Продукти харчування;

2270 Оплата  комунальних послуг та енергоносіїв;

2700 Соціальне забезпечення;

          2620 Трансферти органам державного управління інших рівнів.

  8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         9.    Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Михайлівської сільської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 -позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10.  Надати  право  виконавчому комітету Михайлівської сільської ради   при наявності  тимчасово вільних коштів, які можна  покласти на депозити  в банки, класти лише на конкурсній  основі, згідно Постанови КМУ від 12.01.2011 № 6.

                 11.Дозволити розпорядникам коштів, у разі необхідності, передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти попередню оплату виключно в порядку та в строки, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

           12.Взяти до відома, що розпорядники   коштів:

           12.1.Спрямовують бюджетні кошти на виконання договорів, умовами яких передбачена попередня оплата, виключно в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального фонду, планами спеціального фонду, планами використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних коштів.

            12.2.Забезпечують облік фактичних та касових видатків бухгалтерськими службами у розрізі кодів економічної класифікації з дотриманням термінів погашення дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок попередньої оплати за кожним договором окремо.

          12.3.   Забезпечують  дотримання норм законодавства приздійсненні попередньої оплати.

          13.  Додатки № 1, 2, 3, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

            Сільський голова                                                А.Г.Донець