Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засоби запобігання та протидії корупції» оприлюднюється декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік секретаря Михайлівської сільської ради  Драбівського району Черкаської області.

Розділ І. Загальні відомості

Кірічок Наталія Миколаївна.  Посада – секретар Михайлівської сільської ради Драбівського району Черкаської області.

Члени сім’ї декларанта:  чоловік – Кірічок О.В., дочка - Кірічок К.О.,дочка -  Кірічок Д.О.

Розділ ІІ. Відомості про доходи (в грн..)

Загальна сума сукупного доходу декларанта - 62986, членів сім’ї – 22287; заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 52717;  членів сім’ї – 8052. Дохід від передачі в оренду майна: членів сім’ї – 5944. Інші види доходів: декларанта – 10269; членів сім'ї – 8291.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Земельні ділянки: декларанта - 6183 кв.м., членів сім’ї – 20000 кв.м, Житловий будинок декларанта – 68,6 кв.м. Інше нерухоме майна декларанта – 33 кв.м.

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

Автомобілі легкові: членів сім’ї – DAEWOOLeganza 1999 р.в., 2000 куб см.

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (грн..)

Сума коштів на рахунках: декларанта – 22.  

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання (грн..)

Добровільне страхування членів сім’ї – 369

 

Засвідчую правильність зазначених у цій декларації відомостей Н.М. Кірічок

 

31 березня 2016 рік.