Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засоби запобігання та протидії корупції» оприлюднюється декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік сільського голови села Михайлівка Драбівського району Черкаської області.

Розділ І. Загальні відомості

Донець Андрій Григорович24.08.1970 р.н. Посада – сільський голова села Михайлівка Драбівського району Черкаської області.

Члени сім’ї декларанта:  мати Донець Є.І. 14.03.1947 р.н., дружина Донець Л.В. 14.04.1978 р.н.

Розділ ІІ. Відомості про доходи (в грн..)

Загальна сума сукупного доходу декларанта - 96490, членів сім’ї – 96771; заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 61656,  членів сім’ї – 34609. Дохід від передачі в оренду майна: декларанта – 16100; членів сім’ї – 22330. Інші види доходів: декларанта – 18684; членів сім’ї – 39817. Дивіденти, проценти: декларанта - 50; членів сім’ї – 15.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Земельні ділянки – 150160 кв.м., житлові будинки – 153,9 кв.м.

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

Автомобілі  ЗАЗ 110308, 2004 р.в., 1200 куб.см., пот. 42,0;  М-412, 1973 р.в., 1500 куб.см., пот.72,0; М-Іж «Комбі», 1983 р.в., 1500 куб.см., пот. 72,0; мотоцикл Іж «Юпітер»-5, 1990 р.в., 500 куб.см.,пот. 11,5. Причіп легковий – В «Лев» 2012 р.в.

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (грн..)

Декларанта – 9418; членів сім’ї – 805.

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання (грн..)

Утримання зазначеного у розділах ІІІ-Vмайна – 5833.

Засвідчую правильність зазначених у цій декларації відомостей А.Г. Донець.