Місцеві податки та збори на 2017 рік

від 14 липня 2016 року № 9-5УІІ

------------------------------------- 

с. Михайлівка

Про місцеві податки та збори на 2017 рік

Відповідно до п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 10, 12, розділів, XII, XIVПодаткового кодексу України та з метою забезпечення надходжень до бюджету  сесія Михайлівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Встановити  на території Михайлівської сільської ради такі місцеві податки:

1) Податок на майно, який  складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- плати за землю;

- транспортного податку;

2) Єдиний податок.

2. Затвердити наступні Положення:

1) Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкина території Михайлівської сільської ради (додаток 1);

2) Положення про встановлення плати за землю на території Михайлівської сільської ради (додаток 2);

3) Положення  про транспортний податок на території Михайлівської сільської ради (додаток 3);

4)Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території Михайлівської сільської ради(додаток 4);

3. Із  збору за  місця  для  паркування  транспортних   засобів  узв’язку  з відсутністю об’єкта оподаткування  на  території  Михайлівської сільської  ради  ставки збору не встановлювати.

Сільському голові здійснювати постійно контроль щодо наявності  об’єктів оподаткування місць для паркування транспортних засобів для своєчасного встановлення  ставки вищевказаного збору на території Михайлівської сільської ради.

4. Копію даного рішення, з додатками, подати до Драбівського відділення Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, де перебувають на обліку платники даних місцевих податків та зборів.

5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2017 р.

6. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішенняв засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням даного рішення на головного бухгалтера сільської ради Кубрушко Л.В. та постійну планову – бюджетну комісію сільської ради.

 

Сільський голова                                                                          А.Г. Донець

 

                                     Додаток  3.1.

                                                                     до рішення сесії сільської ради

                                                                      від 14.07.2016 року № 9- 5УІІ

 

Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1.     Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі ст.266 Податкового кодексу України.

2.     Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2.  Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

г) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

д) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3.База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Встановити пільгу на території Михзайлівської сільської ради на податок на нерухоме майно , відмінне від земельної дялнки на обєкти житлової  таабо нежитлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних осіб:

- учасників бойових дій;

- інвалідів Великої Вітчизняної війни;

         - громадянам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

         - воїнів, які виконували інтернаціональний обовязок в Афганістані;

         - Учасників АТО.

5.2. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

6. Ставка податку.

6.1. Ставка податку для об'єктів житлової нерухомості,що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на 2017 рік становить 0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6.2. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб  на 2017 рік становить :

0,01 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування ( господарські (присадибні) будівлі, допоміжні приміщення) ;

0,5 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (магазини, бари, кафе).

Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб  на 2017 рік становить 0,5 відсотка.

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом Драбівського відділення Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1.У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через касу поштового відділення та відділення банку.

11. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Сільський голова                                                                      А.Г. Донець

 

                                        Додаток  3.2.

                                                                    до рішення сесії сільської ради

                                                                      від 14.07.2016 року № 9- 5УІІ

Положення

про встановлення плати за землю на території Михайлівської сільської ради

1.     Загальні положення

Земельний податок встановлюється на підставі Закону України № 71-VIII від 28.12.2014 року ст.. 269 «Про платників земельного податку»,  згідно технічної документації  нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів сільської ради з метою своєчасної і якісної організації роботи по проведенню податкового обліку та нарахування земельного податку  на 2017 рік

2.     Платники податку

2.1.         Платниками податку є:

- власники земельних ділянок , земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є:

        - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

        - земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом 271.1.1.ПКУ;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

4.2. Рішення сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставка земельного податку  за землі населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких проведена

5.1. Ставка земельного податку земельні ділянки сільськогосподарських угідь в межах населених пунктів сіл Михайлівка та Павлівщина, нормативну грошову оцінку яких проведено  встановлюється у розмірі 0,1 відсотка від їхньої  нормативної грошової оцінки,  якщо Податковим кодексом України не встановлено інший розмір ставки:

 

Михайлівка

Рілля -53-Д  -   51,62 гривень за гектар;

Рілля -55-Д  -   44,47 гривень за гектар;

Рілля -56-Д  -   34,15 гривень за гектар;

Рілля -133-Д – 39,71 гривень за гектар;

Рілля -210-Д – 48,45 гривень за гектар.

Павлівщина

Рілля -53-Д  -   51,62 гривень за гектар;

Рілля -55-Д  -   44,47 гривень за гектар;

Рілля -56-Д  -   34,15 гривень за гектар;

Рілля -133-Д – 26,49 гривень за гектар;

Рілля -140- Д    -     7,19 гривень за гектар;

Рілля -210-Д – 48,45 гривень за гектар.

5.2. Ставки податку за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими і дачними будинками фізичних осіб справляється  у розмірі  0,03 відсотки від  нормативно грошової оцінки:

Михайлівка

І – 131,28 гривень за гектар;

ІІ – 97,62 гривень за гектар.

Павлівщина

І – 94,61 гривень за гектар;

ІІ – 83,28 гривень за гектар.

5.3. Ставка податку за земельні ділянки комерційного призначення  (незалежно від місця  знаходження) – у розміри 2,0% відсотка від   нормативної грошової оцінки:

Михайлівка– 6113,00 гривень за гектар;

Павлівщина- 3802,00 гривень за гектар.

5.4. Встановити ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється в розмірі 0,15 відсотків від нормативної грошової  оцінки по області. 

5.5. У разі, коли коефіцієнт індексації станом на 01.01.2017 року буде мати  значення більше одиниці, ставки податку буде проіндексована

6. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, крім  державної та комунальної форм власності, у розмірі: 

- 6 відсотків від  нормативної грошової оцінки за один квадратний метр, якщо нормативно грошову оцінку проведено;

- 8 відсотків від нормативної грошової оцінки  одиниці площі ріллі по області, якщо нормативно грошова оцінка земель не проводилась.

7.  Пільги зі сплати земельного податку

Пільги зі сплати земельного податку встановлюються відповідно до ст.ст. 281-283 Податкового кодексу України, а також від сплати земельного податку звільняються  заклади, установи, що повністю утримуються за рахунок державного, місцевого бюджету і перебувають у державній  та комунальній власності та релігійна організація села, статут (положення) якої зареєстровано в установленому законом порядку.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Податковий період для плати за землю.

8.1. Базовим податковим  періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

9. Строк сплати плати за землю.

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

9.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у селищі  земельний податок може сплачуватися через касу селищної ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

10. Орендна плата. 

10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Сільська рада, як орган місцевого самоврядування, яка укладає договір оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

10.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

10.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 Сільський голова                                                                  А.Г. Донець

                                      

                                       Додаток  3.3.

                                                                     до рішення сесії сільської ради

                                                                     від 14.07.2016 року № 9- 5УІІ

 

Положення

про податок на майно в частині транспортного податку

1. Загальне положення

Транспортний податок – це місцевий податок, кошти від якого зараховуються до бюджету Михайлівської  сільської ради.

2. Платники податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

3. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового  (звітного) року..

4. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.

5. Ставка податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення та сплати податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється Драбівським відділенням Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку Драбівським відділенням Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Драбівське відділення Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснює Драбівським відділенням  Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області.

7.3. Управління Державтоінспекції ГУМВС України в Черкаській області зобов'язане до 1 квітня 2017 року подати Драбівському відділення Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2017 року Управління Державтоінспекції ГУМВС України в Черкаській області зобов'язане щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати до Драбівського відділення Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

7.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Драбівського відділення Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області декларацію за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

7.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Драбівське відділення Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Михайлівської сільської ради.

9. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються у річній податковій декларації.

 

      Сільський голова                                                                    А.Г. Донець

                                                                             Додаток  3.4.

                                                                     до рішення сесії сільської ради

                                                                      від 14.07.2016 року № 9 -5УІІ

Положення

про порядок нарахування та  сплати єдиного податку

1.Платники єдиного податку                                  

           Суб’єкти  господарювання,   які   застосовують  спрощену   систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

            1)перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та /або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень. Для таких підприємців встановлюється ставка податку  до 10% мінімальної заробітної плати.

            2)друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що відповідають сукупності таких критеріїв:

            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

            обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. Ставка до 20 мінімальної заробітної плати.

Ставки  єдиного

податку  для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб

Перелік

Видів діяльності, що здійснюються на умовах сплати єдиного податку  та розміри податку в відсотках від мінімальної заробітної плати в гривнях з розрахунку на календарний місяць у 2017 році.

№ З/П

КЕВД

Вид діяльності

Ставка податку у % від мінімальної  зарплати станом на 01.01.2017р.

 

1

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

10

2

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

10

3

01.47

Розведення свійської птиці

10

4

01.50

Змішане сільське господарство

10

5

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

7

6

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

7

7

02.20

Лісозаготівлі

20

8

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

20

9

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

10

10

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

15

11

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15

12

13.30

Оздоблення текстильних виробів

7

13

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

7

14

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

20

15

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

20

16

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

20

17

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

20

18

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг

10

19

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

20

20

23.61

Виготовленнявиробів із бетону для будівництва

20

21

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

20

22

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

20

23

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

10

24

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

20

25

31.02

Виробництво кухонних меблів

20

26

31.09

Виробництво інших меблів

20

27

32.99

Виробництво іншої продукції

20

28

33.11

 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

20

29

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

20

30

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

10

31

33.14

 Ремонт і технічне обслуговування  електричного устаткування

20

32

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

15

33

42.11

Будівництво доріг  і автострад

20

34

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

20

35

43.21

Електромонтажні роботи

20

36

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

20

37

43.31

Штукатурні роботи

10

38

43.32

Установлення столярних виробів

10

39

43.34

Малярні роботи та скління

10

40

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

 

15

41

43.91

Покрівельні роботи

10

42

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

10

43

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

20

44

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

20

45

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

20

46

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

20

47

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

20

48

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

20

49

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

20

50

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

20

51

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

20

52

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

20

53

47.24

Роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами,  борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

20

54

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

20

55

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

20

56

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

20

57

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

20

58

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

20

59

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

20

60

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

20

61

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

20

62

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

20

63

47.72

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

20

64

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

20

65

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами  та  туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

10

66

47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

20

67

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

20

68

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

69

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

70

47.91

 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення абочерез мережу Інтернет

15

71

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

10

72

49.32

Надання послуг таксі

10

73

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

20

74

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

20

75

52.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.

20

76

52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

20

77

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

20

78

56.21

Постачання готових страв для подій

20

79

56.29

Постачання інших готових страв

20

80

62.01

Комп'ютерне програмування

20

81

62.02

Консультування з питань інформатизації

20

82

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

20

83

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і  комп'ютерних систем

20

84

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

20

85

68.31

Агентства  нерухомості

20

86

69.10

Діяльність у сфері права

10

87

70.20

Задавання в оренду власного нерухомого майна.

20

88

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

20

89

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

20

90

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

7

91

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

92

75.00

Ветеринарна діяльність

20

93

77.11

Надання в орендуавтомобілів і легкових автотранспортних засобів

20

94

81.29

Інші види діяльності з прибирання

7

95

81.30

Надання ландшафтних послуг

7

96

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

10

97

85.53

Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів

10

98

86.21

Загальна медична практика

7

99

86.23

Стоматологічна практика

20

100

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

10

101

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

10

102

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10

103

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

7

104

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

7

105

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

7

106

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

107

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

108

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

109

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

7

110

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

10

111

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

10

 

 

 

Сільський голова                                                                        А.Г. Донець

 

від 14 липня 2016 року № 9- 6УІІ

------------------------------------- 

с. Михайлівка

 

Про запровадження  акцизного   збору

з     роздрібної    торгівлі  на     території

Михайлівської сільської ради на 2017 рік.

    

              Відповідно ст.. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України від 28.12.2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової реформи» сесія  Михайлівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Платниками податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізовують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інші суб’єкти господарювання громадського харчування такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари зазначені у пункті 215.3.4. пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, зокрема нафтопродукти, на сам перед бензин та дизельне паливо, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ.

2. Встановити ставку податку  п’ять відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

З. Акцизний податок сплачується за місцем здійснення реалізації таких товарів до бюджету Михайлівської сільської ради

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію та головного бухгалтера.

Сільський голова                                                                   А.Г. Донець