Про місцеві податки та збори на 2017 рік.

Михайлівська  сільська рада

Драбівського району Черкаської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 січня  2017 року №17 -4УІІ

------------------------------------ 

с. Михайлівка

Про місцеві податки та збори на 2017 рік

Відповідно до Законів України від 20.12.2016 №1791-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21.12.2016 №1797-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та від 06.12.2016 №1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» керуючись пунктом24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету 2017року,  сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  на території Михайлівської сільської ради такі місцеві податки:

1) Податок на майно, який  складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- плати за землю;

- транспортного податку;

2) Єдиний податок.

2. Затвердити наступні Положення:

1) Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкина території Михайлівської сільської ради (додаток 1);

2) Положення про встановлення плати за землю на території Михайлівської сільської ради (додаток 2);

3) Положення про транспортний податок на території Михайлівської сільської ради (додаток 3);

4)Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території Михайлівської сільської ради(додаток 4);

3. Із  збору за  місця  для  паркування  транспортних   засобів  узв’язку  з відсутністю об’єкта оподаткування  на  території  Михайлівської сільської  ради  ставки збору не встановлювати.

Сільському голові здійснювати постійно контроль щодо наявності  об’єктів оподаткування місць для паркування транспортних засобів для своєчасного встановлення  ставки вищевказаного збору на території Михайлівської сільської ради.

4. Копію даного рішення, з додатками, подати до Драбівського відділення Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, де перебувають на обліку платники даних місцевих податків та зборів.

5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2017 р.

6. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням даного рішення на головного бухгалтера сільської ради Кубрушко Л.В. та постійну планову – бюджетну комісію сільської ради.

 

Сільський голова                                                              А.Г. Донець

                                Додаток  3.1.

                                                             до рішення сесії сільської ради

                                                                        від 16 січня  2017 року № 17 - 4 УІІ

Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1.     Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі ст.266 Податкового кодексу України.

2.     Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2.  Не є об'єктом оподаткування:

З 1 січня 2017 року не є об’єктом оподаткування:

-  об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

- об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.;

- об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

-  об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3.База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

5. Пільги із сплати податку.

Пільги зі сплати податку на нерухомість залишились на рівні минулого року: база оподаткування зменшується:

     а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

     б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
    в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

      Таке зменшення надається один раз за кожний податковий (звітний) рік.

      Пільги встановлюють сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

      Водночас з 1 січня 2017 року пільги для фізичних осіб не застосовуються до:

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності.

       Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2017 році. Платники податку – юридичні особи сплачувють податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2017 рік. Податок сплачується авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

       Платники – фізичні особи у 2017 році сплачуватимуть податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2016 рік, за ставками та з використанням пільг, які застосовувались при розрахунку податку минулого року. До 1 липня 2017 року за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації) буде направлено (вручено) податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку з зазначенням відповідних платіжних реквізитів. Термін сплати податку – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

6. Ставка податку.

6.1. Ставки податку  встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі , що не перевищує 1,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року,(48 грн.) за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставка податку для об'єктів житлової нерухомості,що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на 2017 рік становить 0,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6.2. Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб  на 2017 рік становить :

0,01відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування ( господарські (присадибні) будівлі, допоміжні приміщення) ;

0,25відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (магазини, бари, кафе).

Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб  на 2017 рік становить 0,25 відсотка.

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом Драбівського відділення Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

  У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

    8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

    9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

   9.1.У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

  9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

  10. Порядок сплати податку.

       Платники податку – юридичні особи сплачувють податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2017 рік. Податок сплачується авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

       Платники – фізичні особи у 2017 році сплачуватимуть податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2016 рік, за ставками та з використанням пільг, які застосовувались при розрахунку податку минулого року. До 1 липня 2017 року за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації) буде направлено (вручено) податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку з зазначенням відповідних платіжних реквізитів. Термін сплати податку – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через касу поштового відділення та відділення банку.

   11. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Сільський голова                                                                      А.Г. Донець

                                                                              

                               Додаток  3.2.

                                                             до рішення сесії сільської ради

                                                                        від 16 січня  2017 року № 17 -4 УІІ

 

Положення

про встановлення плати за землю на території Михайлівської сільської ради

1.      Загальні положення

Земельний податок встановлюється на підставі Закону України № 71-VIII від 28.12.2014 року ст.. 269 «Про платників земельного податку»,  згідно технічної документації  нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів сільської ради з метою своєчасної і якісної організації роботи по проведенню податкового обліку та нарахування земельного податку  на 2017 рік

2.     Платники податку

2.1.         Платниками податку є:

- власники земельних ділянок , земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

    3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є:

        - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

        - земельні частки (паї), які перебувають у власності.

  4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом 271.1.1.ПКУ;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

  5. Ставка земельного податку  за землі населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких проведена

5.1. Ставка земельного податку земельні ділянки сільськогосподарських угідь в межах населених пунктів сіл Михайлівка та Павлівщина, нормативну грошову оцінку яких проведено  встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від їхньої  нормативної грошової оцінки,  якщо Податковим кодексом України не встановлено інший розмір ставки:

5.2. Ставки податку за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими і дачними будинками фізичних осіб справляється  у розмірі  0,03 відсотки від  нормативно грошової оцінки.

5.3. Ставка податку за земельні ділянки, що перебувають у власності, комерційного призначення  (незалежно від місця  знаходження) – у розміри 2,0% відсотка від   нормативної грошової оцінки.

5.4. Встановити ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється в розмірі 0,3 відсотків від нормативної грошової  оцінки по області. 

6. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, крім  державної та комунальної форм власності, у розмірі: 

- 6 відсотків від  нормативної грошової оцінки за один квадратний метр, якщо нормативно грошову оцінку проведено;

  7.  Пільги зі сплати земельного податку

Пільги зі сплати земельного податку встановлюються відповідно до ст.ст. 281-283 Податкового кодексу України, а також від сплати земельного податку звільняються  заклади, установи, що повністю утримуються за рахунок державного, місцевого бюджету і перебувають у державній  та комунальній власності та релігійна організація села, статут (положення) якої зареєстровано в установленому законом порядку.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

  8. Податковий період для плати за землю.

8.1. Базовим податковим  періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

  9. Строк сплати плати за землю.

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

9.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у селищі  земельний податок може сплачуватися через касу селищної ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

10. Орендна плата. 

10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Сільська рада, як орган місцевого самоврядування, яка укладає договір оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

10.5.1. не може бути меншою 3 відсотків земельного податку;

10.5.2. не може перевищувати 12 відсотків земельного податку.

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 Сільський голова                                                                  А.Г. Донець

 

                                 Додаток  3.3.

                                                                   до рішення сесії сільської ради

                                                                     від 16.01.2017 року № 17- 4  УІІ

 

Положення

про податок на майно в частині транспортного податку

Транспортний податок – це місцевий податок, кошти від якого зараховуються до бюджету Михайлівської  сільської ради.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

Платниками  фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти. Ставка – 25000 гривень на рік за кожен автомобіль.

        У2017 роціоб’єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року – понад 1,2 млн.грн. (у 2016 році – 1033,5 тис.грн.)

         Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

        Обчислення і сплата податку у 2017 році. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і до 20 лютого 2017 року подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

       Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється державною податковою інспекцією за місцем реєстрації платника податку. Податкове повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилається (вручається) платнику до 1 липня.

 

      Сільський голова                                                        А.Г. Донець

                                       Додаток  3.4.

                                                                    до рішення сесії сільської ради

                                                                      від 16.01.2017 року № 17 - 4УІІ

Положення

про порядок нарахування та  сплати єдиного податку

1.Платники єдиного податку                                  

            Суб’єкти  господарювання,   які   застосовують  спрощену   систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

            Згіднo з підпyнктoм 293.2 Податкового кодекcу України ставка складає:

01) для першої групи єдиного податку - у межаx дo 10 відсоткiв вiд розміру прожиткового мінімуму (працездатної особи), тoбто дo 160,00 гривень;

02) для другої групи єдиного податку - у межaх дo 20 відсоткiв вiд розміру мінімальної заробітної плати, тобтo дo 640,00 грн.;

            Ставка єдиного податку-2017 для 3 групи платників вcтановлена кодексом у відсотках від отриманого доходу:

01) 3% - третя група (застосовують платники ПДВ);

02) 5% - третя група (застосовують НЕплатники ПДВ);      

4)четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Ставки єдиного податку для цієї групи наступним чином:

  • для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) розмір ставок податку з одного гектара буде встановлена на рівні 0,95;
  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57;
  • для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;
  • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19;
  • для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43;
  • для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту — 6,33.

Установлено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків.

 

 

Ставки  єдиного

податку  для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб

Перелік

Видів діяльності, що здійснюються на умовах сплати єдиного податку  та розміри податку в відсотках від прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в гривнях з розрахунку на календарний місяць у 2017 році.

№ З/П

КЕВД

Вид діяльності

Ставка податку у % від мінімальної  заробітної плати та прожиткового мінімуму станом на 01.01.2017р.

1

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

10

2

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

10

3

01.47

Розведення свійської птиці

10

4

01.50

Змішане сільське господарство

10

5

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

7

6

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

7

7

02.20

Лісозаготівлі

20

8

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

20

9

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

10

10

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

15

11

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15

12

13.30

Оздоблення текстильних виробів

7

13

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

7

14

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

20

15

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

20

16

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

20

17

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

20

18

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг

10

19

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

20

20

23.61

Виготовленнявиробів із бетону для будівництва

20

21

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

20

22

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

20

23

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

10

24

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

20

25

31.02

Виробництво кухонних меблів

20

26

31.09

Виробництво інших меблів

20

27

32.99

Виробництво іншої продукції

20

28

33.11

 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

20

29

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

20

30

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

10

31

33.14

 Ремонт і технічне обслуговування  електричного устаткування

20

32

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

15

33

42.11

Будівництво доріг  і автострад

20

34

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

20

35

43.21

Електромонтажні роботи

20

36

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

20

37

43.31

Штукатурні роботи

10

38

43.32

Установлення столярних виробів

10

39

43.34

Малярні роботи та скління

10

40

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

 

15

41

43.91

Покрівельні роботи

10

42

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

10

43

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів:

І група

ІІ група

 

 

10

20

44

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

20

45

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

20

46

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

20

47

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

20

48

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

20

49

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

20

50

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

20

51

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

20

52

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

20

53

47.24

Роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами,  борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

20

54

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

20

55

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

20

56

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

20

57

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

20

58

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

20

59

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

20

60

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

20

61

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

20

62

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

20

63

47.72

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

20

64

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

20

65

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами  та  туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

10

66

47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

20

67

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

20

68

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

69

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

70

47.91

 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення абочерез мережу Інтернет

15

71

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

10

72

49.32

Надання послуг таксі

10

73

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

20

74

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

20

75

52.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.

20

76

52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

20

77

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

20

78

56.21

Постачання готових страв для подій

20

79

56.29

Постачання інших готових страв

20

80

62.01

Комп'ютерне програмування

20

81

62.02

Консультування з питань інформатизації

20

82

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

20

83

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і  комп'ютерних систем

20

84

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

20

85

68.31

Агентства  нерухомості

20

86

69.10

Діяльність у сфері права

10

87

70.20

Задавання в оренду власного нерухомого майна.

20

88

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

20

89

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

20

90

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

7

91

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

92

75.00

Ветеринарна діяльність

20

93

77.11

Надання в орендуавтомобілів і легкових автотранспортних засобів

20

94

81.29

Інші види діяльності з прибирання

7

95

81.30

Надання ландшафтних послуг

7

96

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

10

97

85.53

Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів

10

98

86.21

Загальна медична практика

7

99

86.23

Стоматологічна практика

20

100

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

10

101

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

10

102

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10

103

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

7

104

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

7

105

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

7

106

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

107

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

108

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

109

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

7

110

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

10

111

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

10

Сільський голова                                                                        А.Г. Донець